Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy”
Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Marek Kucharczyk, prof. nadzw. UMCS
Zakład Ochrony Przyrody, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Marcin Polak, prof. UMCS
Zakład Ochrony Przyrody, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Monika Jach
Katedra Biologii Molekularnej, Instytut Biotechnologii, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Agnieszka Kuźniar
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologi, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Anna Pytlak
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologi, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Ewa Sajnaga
Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Jarosław Wiącek
Zakład Ochrony Przyrody, Instytut Biologii i Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook