Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy”
Do grona Komitetu Naukowego należą:
prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk,Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
dr hab. inż. Agnieszka Pilarska, prof. UPP, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Magdalena Czemierska, Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Łukasz Franczak,Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr inż. Krzysztof Klejnowski,Zakład Ochrony Powietrza, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
dr inż. Robert Oleniacz, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Facebook