Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” Komitet Naukowy - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy”
Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP
Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Jarosław Wiącek, prof. UMCS
Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Agnieszka Kuźniar
Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Anna Walkiewicz
Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN
dr inż. Agnieszka Żelazna
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
Facebook