Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” Komitet Naukowy | Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy”
Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Marcin Polak, prof. UMCS
Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Jarosław Wiącek, prof. UMCS
Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ
Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
dr Łukasz Franczak
Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Alina Kowalczyk-Juśko
Zakład Inżynierii Ekologicznej, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Agnieszka Kuźniar
Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Anna Pytlak
Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki PAN
dr hab. inż. Grażyna Żukowska
Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Facebook