Opłaty | Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” Opłaty - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” Opłaty - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy”

Opłata Konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 269 zł brutto* w I turze rejestracji, 299 zł brutto* w II turze rejestracji oraz 329 zł brutto* w III turze rejestracji (w tym 23% VAT) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

I tura rejestracji trwa do 17.02.2022 r.

II tura rejestracji trwa od 18.02.2022 r. do 17.03.2022 r.

III tura rejestracji trwa od 18.03.2022 r. do 21.04.2022 r.

Opłata za publikację rozdziału wynosi 249 zł brutto** (w tym VAT)
W miarę możliwości prosimy o łączenie opłat i regulację należności w formie jednego przelewu.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:
– uczestnictwa biernego/czynnego wraz z publikacją rozdziału w monografii:
IV OŚ2022 uczestnik bierny/czynny, rozdział, IMIĘ i NAZWISKO autora korespondencyjnego,
– uczestnictwa biernego: IV OŚ2022 uczestnik bierny, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika,
– uczestnictwa czynnego: IV OŚ2022 uczestnik czynny, IMIĘ I NAZWISKO uczestnika.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: kontakt@konferencja-srodowisko.pl w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres kontakt@konferencja-srodowisko.pl w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.

Faktury są wystawienie wyłącznie na mailową prośbę uczestnika, tylko tak dokonane zgłoszenie powoduje przesłanie faktury drogą elektroniczną oraz uprawnia do odbioru wersji papierowej podczas rejestracji w dniu Konferencji. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.


^* wysokość opłaty konferencyjnej jest taka sama niezależnie od wybranej formy. Uczestnicy zdalni otrzymają papierowe materiały konferencyjne w formie fizycznej po wydarzeniu, opłata uwzględnia również dodatkowe elementy organizacyjne jak streamowanie na żywo, dostęp do platformy itp.

*opłatę rejestracyjną oraz za rozdział w monografii należy uiścić w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w Konferencji, jednak nie później niż 14 dni przed wydarzeniem. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.

**opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

***opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 249 zł.

Facebook