Informacje | Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” Informacje - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy” Informacje - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy”
• od 28 stycznia 2022 r. do 21 kwietnia 2022 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty),
• do 29 kwietnia 2022 r. – zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych i posterów naukowych,
• do 9 maja 2022 r. – nadsyłanie prezentacji multimedialnych i posterów naukowych,
• 12 maja 2022 r.IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy”,
• do 23 maja 2022 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 15 września 2022 r. – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 23 maja 2022 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook